Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Artystyczne wizje regionu – czyli tak widzą i czują to młodzi

Artystyczne wizje regionu – czyli tak widzą i czują to młodzi

Celem tego projektu są artystyczne „wariacje regionalne”, czyli inspirowane tradycją, kulturą i folklorem współczesne obrazy regionu. Młodzież będzie działać pod hasłem: „Wiem skąd jestem, wiem co osiągnęły poprzednie pokolenia – bazując na tym, tworzę własne dzieła”. Projekt ma pokazać, że młodzież utożsamia się z regionem, zna jego tradycje, walory, mocne strony, współpracuje ze środowiskiem lokalnym ale chce także dorzucić własną cegiełkę, chce aby region się rozwijał, żeby mówił głosem młodych i co bardzo istotne przemawiał do młodych ich językiem.

Projekt jest skierowany przede wszystkim do uczniów, dziewcząt i chłopców, ZSZiO w Kartuzach  a przez nich oraz konkursy do wszystkich chętnych powiatu kartuskiego.

W ramach projektu zostaną  przeprowadzone warsztaty, konkursy oraz spotkania i wyjazdy. Pomysł zrodził się,  jako wynik podsumowania poprzedniego projektu z edukacji regionalnej (Ślady przeszłości – dziś – jako fundamenty jutra) oraz z rozmów z młodzieżą.

Etapy projektu:

–  „Artystyczne wariacje” – zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów tematycznych, w czasie których młodzież będzie doskonaliła swoje umiejętności a także będzie poszukiwać inspiracji do tworzenia własnych dzieł;

Konkursy – plastyczny i fotograficzny pt.: „Tak widzę region” dla uczestników projektu oraz wszystkich chętnych.

„Region żyje w Nas” – podsumowanie projektu – prezentacja prac plastycznych i fotograficznych (wystawa);

mmk