Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Doświadczamy reklamy, czyli jak zwykłe uczynić niezwykłym

To nowy projekt realizowany przez nasze Stowarzyszenie. Został on skierowany do uczniów technikum organizacji reklamy, ponieważ jego celem jest urozmaicenie i wzbogacenie procesu edukacyjnego z zakresu organizacji reklamy, a także wskazanie, jak wielka jest siła reklamy w dzisiejszym społeczeństwie. Projekt ten, to również element przygotowania młodzieży do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania będą realizowane cyklicznie a obejmują szkolenia, warsztaty, pracę własną oraz wyjazdy, m.in. na Międzynarodowe Targi do Poznania. Projekt jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski.

Jednym z pierwszych zadań uczestników projektu, było przeprowadzenie wywiadu z osobą z życia politycznego lub samorządowego na temat: Roli reklamy w działalności politycznej lub samorządowej. Poszczególne grupy wybrały działaczy z najbliższego otoczenia. Już wkrótce przedstawimy relację z tego zadania.

mmk