Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Harmonogram i opis działań

Miesiąc Przedsiębiorczości w ZSZiO W Kartuzach

Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach po raz kolejny realizuje projekt Miesiąca Przedsiębiorczości współfinansowany przez Narodowy Bank Polski. W tym roku projekt będzie trwał od 10 stycznia do 29 kwietnia. Celem działań będzie umacnianie w uczniach postaw przedsiębiorczych, zapoznanie ich        ze środowiskiem lokalnego biznesu, poznanie rodzimego rynku pracy, a także przygotowanie uczniów do aktywnego wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły.

W ramach projektu  uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyli w wielu szkoleniach oraz wezmą udział w licznych konkursach.

Poniżej szczegółowy opis działań.

Szkolenia prowadzone przez przedstawicieli banków Funkcjonowanie kont studenckich i kredyty studenckieSzkolenie przeprowadzone będzie w szkole dla co najmniej 160 osób / 8 klas po 1 godz./. Szkolenie prowadzą pracownicy banków PKO BP. Pracownicy banków występować będą wyłącznie w charakterze ekspertów i nie będą promować produktów bankowych swoich instytucji.  Zakres tematyczny szkolenia:  • Zarządzanie budżetem osobistym  • Optymalizacja wydatków: racjonalne oszczędzanie i inwestowanie  • Konsekwencje zadłużenia, unikanie pułapki kredytowej  • Jak zaplanować przyszłość finansową.
Alternatywą są zajęcia zdalne, jeśli  działania w formie stacjonarnej  ze względu na pandemię będą  niemożliwe.
10.01.202215.03.2022
Szkolenie przeprowadzone przez przedstawicieli banku: Planowanie budżetu domowego przy wykorzystaniu osobistego konta internetowegoSzkolenie przeprowadzone będzie w szkole dla co najmniej 120 osób /6 klas po 1 godz./. Szkolenie prowadzą pracownicy banku Santander Bank Polska  lub Kasy Stefczyka – kasy oszczędnościowo-kredytowej w Polsce. Pracownicy banku i kasy występować będą wyłącznie w charakterze ekspertów i nie będą promować produktów bankowych swoich instytucji.  Zakres tematyczny szkolenia:  • jak założyć i obsługiwać internetowe konto bankowe  • zarządzanie budżetem osobistym  • optymalizacja wydatków: racjonalne oszczędzanie i inwestowanie  • planowanie przyszłości finansowej.
Alternatywą są zajęcia zdalne, jeśli  działania w formie stacjonarnej  ze względu na pandemię będą  niemożliwe.
10.01.202215.03.2022
Szkolenie: „Jak rozpocząć działalność gospodarczą?” przy wykorzystaniu “Gry na start”„Jak rozpocząć działalność gospodarczą?”. Szkolenia w szkole prowadzi: Maria Dymek dla co najmniej 120 osób /6 klas po 2 godz./  Zakres tematyczny szkolenia:  • planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
Uczniowie przez zabawę w grę poznają zasady prowadzenia działalności gospodarczej.
Alternatywą są zajęcia zdalne – prezentacja multimedialna, jeśli  działania w formie stacjonarnej  ze względu na pandemię będą  niemożliwe.
10.01.202220.04.2022
Szkolenia prowadzone z pracownikiem Uniwersytetu GdańskiegoTemat spotkania – Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych oraz system bankowy w Polsce Szkolenie odbędzie się w szkole dla co najmniej 40 osób /2 klasy po 2 godz./  Zakres tematyczny szkolenia:  • rola państwa w gospodarce rynkowej  • system bankowy w gospodarce rynkowej  • polityka pieniężna i inflacja  • papiery wartościowe  • podstawowe instrumenty rynku kapitałowego  • podaż, popyt  • rynek kapitałowy.
Alternatywą są zajęcia zdalne, jeśli  działania w formie stacjonarnej  ze względu na pandemię będą  niemożliwe.
10.01.202220.04.2022
Szkolenie „System podatkowy w Polsce”Szkolenia z prezentacją multimedialną przeprowadzone będą w szkole przez nauczyciela przedmiotów ekonomicznych w ZSZiO w Kartuzach, panią Marię Dymek. Szkolenie dla co najmniej 140 osób /7 klas po 1 godz./  Zakres tematyczny szkolenia: • Co to jest podatek i czemu służy?  • Funkcje podatków  • Rodzaje i charakterystyka podatków.
Alternatywą są zajęcia zdalne, jeśli  działania w formie stacjonarnej  ze względu na pandemię będą  niemożliwe.
10.01.202220.04.2022
Szkolenia „Pieniądz”Historia pieniądza, wartość i rola pieniądza, inflacja, zabezpieczenia przed fałszerstwami. /6 klas po 1 godz./  Szkolenie dla co najmniej 120 osób. Szkolenie w szkole przeprowadzi nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w  ZSZiO w Kartuzach, pani Daria Klaman.  Zakres tematyczny szkolenia: • historia pieniądza  • wartość i rola pieniądza  • polityka pieniężna i inflacja  • obrót bezgotówkowy  • numizmatyka  • modernizacja polskich banknotów i monet.
Alternatywą są zajęcia zdalne, jeśli  działania w formie stacjonarnej  ze względu na pandemię będą  niemożliwe.
10.01.202220.04.2022
Szkolenie: Podatek VAT w praktyceSzkolenia przeprowadzone będą w szkole przez nauczyciela przedmiotów zawodowych w ZSZiO w Kartuzach, Marię Dymek, dla co najmniej 80 uczniów klas ogólnokształcących /2 klasy po 2 godz./ Zakres tematyczny: struktura budżetu państwa, obliczanie podatku VAT, wypełnianie faktury.
Alternatywą są zajęcia zdalne, jeśli  działania w formie stacjonarnej  ze względu na pandemię będą  niemożliwe.
10.01.202215.03.2022
Szkolenia Nowoczesny sprzedawcaSzkolenia w szkole przeprowadzone będą przez praktyka zawodowego – specjalisty ds. sprzedaży detalicznej dla uczniów handlowych klas zawodowych. Szkolenie dla co najmniej 80 osób /4 klasy po 1 godz./. Szkolenie będzie połączone z warsztatami w formie pracy w grupach, odgrywaniu scenek tematycznych aby ukazać przyszłym praktykantom jakie są funkcje i zadania nowoczesnego sprzedawcy.
Alternatywą są zajęcia zdalne, jeśli  działania w formie stacjonarnej  ze względu na pandemię będą  niemożliwe.
10.01.202215.03.2022
Szkolenie  „Wynagrodzenia”Szkolenia z prezentacją multimedialną przeprowadzone będą w szkole przez nauczyciela przedmiotów zawodowych w ZSZiO w Kartuzach, panią Renatę Rybakowską. Szkolenie dla co najmniej 40 osób /2 klasy po 2 godz./  Zakres tematyczny szkolenia: • Wynagrodzenie netto/brutto  • Systemy płac • Składki społeczne i zdrowotne • Podatek dochodowy • Jak samodzielnie obliczyć wynagrodzenie „na rękę”, lista płac.
Alternatywą są zajęcia zdalne, jeśli  działania w formie stacjonarnej  ze względu na pandemię będą  niemożliwe.
10.01.202220.04.2022
Szkolenie „Zastosowanie programu MS Excel w analizie ekonomicznej”Szkolenia przeprowadzone będą w szkole przez nauczyciela przedmiotów zawodowych w ZSZiO w Kartuzach, pana Pawła Pobłockiego. Szkolenie dla co najmniej 120 osób /6 klas po 2 godz./  Zakres tematyczny szkolenia: • Tworzenie tabel i wykresów • Wykorzystanie arkusza, do obliczania wskaźników ekonomicznych • Import danych ze stron źródłowych (np. GUS) • Analiza ilościowa danych mikro i makroekonomicznych • Interpretacja danych.
Alternatywą są zajęcia zdalne, jeśli  działania w formie stacjonarnej  ze względu na pandemię będą  niemożliwe.
10.01.202215.03.2022
Szkolenia „Finanse w matematyce” prowadzone przez nauczycieli matematykiSzkolenie prowadzą nauczyciele ZSZiO w Kartuzach dla co najmniej 140 osób /7 klas po 4 godz./.  Zakres tematyczny szkoleń:  • Pojęcie lokat bankowych i kredytów w liczbach  • obliczanie rat kredytowych w różnych wariantach,   • obliczanie wartości przyszłej, wartości lokat bankowych z uwzględnieniem różnych opcji  • Obliczanie wartości podatków.
Alternatywą są zajęcia zdalne, jeśli  działania w formie stacjonarnej  ze względu na pandemię będą  niemożliwe.
10.01.202215.03.2022
Konkurs „Finanse w matematyce”Konkurs wiedzy z zakresu kredytów bankowych, lokat, wartości przyszłej pieniądza, obliczania wartości podatków. Prace oceniają nauczyciele matematyki i ekonomii ZSZiO w Kartuzach. Zakładamy, że w tej aktywności weźmie udział około 140 uczniów.01.02.202231.03.2022
Szkolenie: AutoprezentacjaSzkolenie przeprowadzone będzie w szkole dla co najmniej 40 uczniów liceum ogólnokształcącego / 2 klasy po 1 godz./ Szkolenie poprowadzi pani Iwona Cyrocka – doradca zawodowy.
Alternatywą są zajęcia zdalne, jeśli  działania w formie stacjonarnej  ze względu na pandemię będą  niemożliwe.
10.01.202215.03.2022
Szkolenie „Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej”Szkolenie przeprowadzone przez doradcę zawodowego – Panią Iwonę Cyrocką. Zajęcia będą przeprowadzone w klasach maturalnych i III branżowych. /8 klas po 1 godz./. W ramach szkolenia doradca zawodowy doradzi uczniom jak powinno się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej oraz jak poradzić sobie w trakcie takiej rozmowy aby zrobić dobre wrażenie na pracodawcy.
Alternatywą są zajęcia zdalne, jeśli  działania w formie stacjonarnej  ze względu na pandemię będą  niemożliwe.
10.01.202215.03.2022
Symulacyjne rozmowy kwalifikacyjnePrzedsiębiorcy z przedsiębiorstw powiatu kartuskiego lub ich przedstawiciele przeprowadzają indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z pięcioma lub sześcioma uczniami – kandydatami ubiegającymi się o pracę następnie podsumowując oceniają te rozmowy, analizują i wskazują, która osoba spełniłaby jego oczekiwania.  /Uczniowie wcześniej przygotowują CV i listy motywacyjne/ oraz uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez doradcę zawodowego. Zakładamy, że w tej aktywności udział weźmie około 35 uczniów klas maturalnych i branżowych.01.02.202225.04.2022
Szkolenia „Rozmowa kwalifikacyjna” prowadzone przez native speakera języka angielskiegoWarsztaty przeprowadzone w szkole, w grupach, dla co najmniej 150 osób /15 grup po 1 godz./ Szkolenie prowadzi native speaker wśród uczniów klas maturalnych i branżowych. Dotyczyć ono będzie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, co dające uczniom możliwość komunikacji z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego.
Alternatywą są zajęcia zdalne, jeśli  działania w formie stacjonarnej  ze względu na pandemię będą  niemożliwe.
10.01.202215.03.2022
Konkurs „Rozmowa kwalifikacyjna”Konkurs umiejętności komunikowania się w języku obcym w rozmowie kwalifikacyjnej, wraz z przygotowanym cv i listem motywacyjnym w języku angielskim. Zakładamy, że po eliminacjach klasowych w tej aktywności weźmie udział 10 uczniów.01.02.202225.04.2022
Konkurs na pracę multimedialną „Przedsiębiorstwa powiatu kartuskiego”.Zadaniem uczniów w tym konkursie jest przedstawienie wybranych przez nich przedsiębiorstw z powiatu kartuskiego. Prace uczniów oceniają nauczyciele ZSZiO w Kartuzach oraz uczniowie: wicedyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz prezes Stowarzyszenia dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach. Zakładamy, że w tej aktywności udział weźmie 100 uczniów.01.02.202225.04.2022
Konkurs „Złoty na start”Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pomysłu na działalność gospodarczą na terenie powiatu kartuskiego. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas II, III i IV licealnych i technikalnych oraz uczniowie ze szkół podstawowych. Uczniowie klas pierwszych będą mieli możliwość udziału w konkursie w kolejnej edycji . W szkołach, które zgłoszą udział w konkursie zostaną wyznaczeni koordynatorzy, do których uczniowie będą zgłaszać chęć udziału w projekcie. Uczniowie pracują w grupach dwuosobowych. Najpierw odbywają się eliminacje szkolne. Koordynatorem konkursu jest Pani Iwona Cyrocka, która przesyła do poszczególnych szkół regulamin konkursu, zgodnie z którym w szkołach tych przeprowadza się etap szkolny.  Do etapu powiatowego kwalifikują się dwie lub trzy najlepsze grupy z danej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Wybrane grupy będą prezentować swoje pomysły w czasie finału konkursu powiatowego. Prezentacje uczniów powinny trwać około 5 minut i zawierać m.in.: opis proponowanej działalności /branża, sposób wykonywania/, strukturę organizacyjną, marketing firmy, finanse przedsiębiorstwa. Oceniane będą: sposób prezentacji, pomysłowość, realność pomysłu.  W komisji konkursowej zasiądą przedstawiciele lokalnego biznesu. Zakładamy udział przynajmniej 150 uczniów z ZSZiO w Kartuzach. Finał konkursu odbędzie się 15 marca 2022 r.01.02.202231.03.2022
Wyjazd uczniów do Centrum Pieniądza w WarszawieZajęcia prowadzone przez pracowników Centrum Pieniądza w Warszawie na temat: „Pieniądz w banku”. Udział w warsztatach weźmie około 90 uczniów. Planujemy, że zajęcia te prowadzone będą cyklicznie i udział w nich wezmą uczniowie kształcący się w profilu Technika Ekonomisty oraz od tego roku uczniowie liceum ogólnokształcącego.20.01.202229.04.2022
Podsumowanie MIESIĄCA PRZEDSIĘBIORCZOŚCIPrzedstawienie w obecności uczniów szkoły i zaproszonych gości wszystkich działań zrealizowanych w ciągu tego miesiąca oraz ogłoszenie wyników konkursów, nagrodzenie osób wyróżniających się podczas rozmów kwalifikacyjnych.25.04.202229.04.2022