Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Miesiąc Przedsiębiorczości w ZSZiO w Kartuzach

Już po raz XIV zrealizowany został projekt „Miesiąc Przedsiębiorczości w ZSZiO”. Projekt skierowany był do wszystkich uczniów „Szkoły na Wzgórzu” oraz młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu kartuskiego.

Celem głównym projektu było zwiększenie poziomu wiedzy ekonomicznej młodzieży poprzez realizację licznych szkoleń, warsztatów, konkursów i wycieczek edukacyjnych. W realizację projektu włączyli się lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele banków, doradca zawodowy, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego oraz nauczyciele – fachowcy w dziedzinie ekonomicznej.

Uczniowie mieli możliwość bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem biznesu oraz poznania rodzimego rynku pracy. Podczas warsztatów z praktykiem zawodowym – specjalistą ds. sprzedaży detalicznej oraz doradcą zawodowym, mogli przygotować się do wejścia na rynek pracy oraz zaplanować dalszą drogę edukacyjną i zawodową. Następnie mieli możliwość zmierzenia się ze swoim stresem w czasie pierwszej rozmowy o pracę. Symulacyjne rozmowy kwalifikacyjne odbywały się z lokalnymi przedsiębiorcami oraz z native speakerem, który rekrutował nowych pracowników w języku angielskim.

Młodzież ZSZiO podczas trwania projektu zgłębiała wiedzę w zakresie ekonomii poprzez udział w licznych szkoleniach oraz warsztatach w Centrum Pieniądza w Warszawie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także konkursy szkolne oraz powiatowy konkurs „Złoty na Start”, podczas którego 19 drużyn z 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych przedstawiało lokalnym przedsiębiorcom pomysł na własną działalność gospodarczą.
Projekt był realizowany z ramienia Stowarzyszenia dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach oraz współfinansowany przez Narodowy Bank Polski.