Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Miesiąc Przedsiębiorczości w ZSZiO W Kartuzach

Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach już po raz czternasty realizuje projekt Miesiąca Przedsiębiorczości współfinansowany przez Narodowy Bank Polski. W tym roku projekt rozpoczął się 6 lutego i potrwa aż do końca kwietnia. Celem projektu jest umacnianie w uczniach postaw przedsiębiorczych, zapoznanie ich z środowiskiem lokalnego biznesu, poznanie rodzimego rynku pracy, a także przygotowanie uczniów do aktywnego wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń i konkursów.