Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Miesiąc Przedsiębiorczości w ZSZiO W Kartuzach

Miesiąc Przedsiębiorczości w ZSZiO W Kartuzach

Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach po raz kolejny zrealizowało projekt Miesiąca Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski. W tym roku projekt trwał od 7 stycznia do 29 marca. Celem projektu było umacnianie w uczniach postaw przedsiębiorczych, zapoznanie ich z środowiskiem lokalnego biznesu, poznanie rodzimego rynku pracy, a także przygotowanie uczniów do aktywnego wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły.

W ramach projektu  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielu szkoleniach oraz brali udział w licznych konkursach. W styczniu pracownicy banku przeprowadzili szkolenia na temat funkcjonowania kont i kredytów studenckich oraz planowania budżetu domowego przy wykorzystaniu osobistego konta internetowego. Odbyło się również szkolenie w formie warsztatów pod tytułem: „nowoczesny sprzedawca” poprowadzone przez specjalistę ds. sprzedaży oraz szkolenia na temat pieniądza, systemu podatkowego w Polsce, wynagrodzeń, finansów w matematyce, zastosowania programu MS Excel w analizie ekonomicznej. Młodzież dowiedziała się również jak rozpocząć działalność gospodarczą oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Dnia 5 marca 2019 roku odbył się etap szkolny konkursu „Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim”. Przystąpiło do niego 10 najlepszych uczniów wyłonionych w etapie klasowym przez native speakera. Sporządzili oni dokumenty do rozmowy kwalifikacyjnej  w języku angielskim. Pod uwagę brano przygotowane dokumenty, umiejętności językowe oraz adekwatność pytań do odpowiedzi. Komisja w składzie pani Ewa Wilma oraz native speaker wyłoniła następujących laureatów: I miejsce Kacper Cieszyński z klasy III LOc, II miejsce: Zuzanna Reglińska z klasy IV TOR i III miejsce: Kamil Stencel z klasy IV TI.

W ramach projektu odbył się również konkurs „Przedsiębiorstwa powiatu kartuskiego” skierowany do uczniów klas I licealnych i technikalnych, mający na celu zwiększenie wiedzy uczniów o gospodarce naszego regionu oraz pokazanie zastosowania wiedzy zdobytej w szkole w kontekście zawodowym. I miejsce zajęła Julia Tusk z klasy I TH, II miejsce zajęła Nikola Janowicz z klasy I TOI, III miejsce zajęła Zuzanna Wydrowska z klasy I TH. Wyróżnienie otrzymali: Wiktoria Szynszecka z klasy I TOI i Robert Plichta z klasy I TOI

ZSZiO w Kartuzach po raz 7 zorganizowało finał Powiatowego Konkursu „Złoty na Start”, poprzedzony etapem szkolnym, w którym wzięło udział 28 uczniów z 7 szkół: SP w Kamienicy Królewskiej, SP w Pomieczyńskiej Hucie, SP w Egiertowie, ZST w Kartuzach, ZSP w Somoninie, II LO w Kartuzach i ZSZiO w Kartuzach. Celem było wyłonienie najlepszych pomysłów na działalność gospodarczą na terenie powiatu kartuskiego. Jury w składzie: p. Małgorzata Bronk z PUP, p. Krzysztof Świętalski z WUP, p. Piotr Lewna z Urzędu Gminy w Żukowie, p. Tomasz Frankowski z firmy Frankopol i p. Marek Zaborowski z firmy Bema oceniali pomysłowość, sposób prezentacji i przede wszystkim realność pomysłów.

I miejsce zajęły Ania Mikielewicz i Weronika Kwidzińska z ZSZiO w Kartuzach – „TAURUS Studio tatuażu”, II miejsce- Kamil Ziemann i Patryk Magulski z ZSZiO s Kartuzach – „SMART FRIDGE”, III miejsce -Sasza Penkowski i Jan Las z SP w Egiertowie – „Manufaktura mydła”

Wyróżnienia otrzymały dwie drużyny tj. Julia Krause i Roksana Lejk z SP w Kamienicy Królewskiej – „Korepetycje”, Weronika Kostuch i Julia Kasyna z ZSP w Somoninie – „Sweetness”

Odbyły się również symulacyjne rozmowy kwalifikacyjne. Uczniowie wcześniej przygotowali listy motywacyjne i CV oraz uczestniczyli w szkoleniach przeprowadzonych przez doradcę zawodowego panią Iwonę Cyrocką. Przedsiębiorcy z powiatu kartuskiego lub ich przedstawiciele przeprowadzili indywidualne rozmowy z kilkoma uczniami – kandydatami ubiegającymi się o pracę.

Przedsiębiorcy wyróżnili następujące osoby: Aleksandrę Cyman, Ewelinę Damaszk, Izabelę Frankowską, Katarzynę Dądrowską, Dominikę Kostuch i Agatę Ruszkowską.

 

Odbył się także konkurs „Finanse w matematyce”, który został rozstrzygnięty następująco:I miejsce zespołowo klasa III LO c – Paulina Bach, Aleksandra Cyman, Kamila Lublewska, Zuzanna Młyńska, II miejsce zespołowo klasa IV TI – Patryk Sikora, Dawid Węsierski, Dawid Recław, Kamil Liedtka, III miejsce zespołowo klasa IV TE – Karolina Węsiora, Izabela Wilszewska, Alicja Leyk, Agnieszka Pawelczyk, klasa III LO d – Aleksandra Liss, Aleksandra Nowicka, Paulina Treder, Martyna Klinkosz, klasa IV TI – Szymon Cyperski, Sebastian Płotka, Kacper Młyński, Adrian Cybula

W klasyfikacji indywidualnej: I miejsce zajęła Paulina Bach z kl. III LO c, II miejsce Szymon Cyperski z kl. IV TI, Kamila Labuda z kl. IV TOR i Kamila Lublewska z kl. III LO c, III miejsce Kamil Liedtka z kl. IV TI oraz Katarzyna Gruchała z kl. IV TOR.

25 stycznia w ramach danego projektu klasy II TE, II TH i III TH pod opieką pań Marii Dymek, Darii Klaman i Renaty Rybakowskiej odwiedziły Warszawę. Pierwsze kroki po przyjeździe do stolicy skierowali do Centrum Pieniądza, którego celem było zrozumienie podstawowych zagadnień dotyczących procesów ekonomicznych oraz historii i form pieniądza. Duże wrażenie na młodzieży zrobiło także zwiedzanie Stadionu Narodowego, gdzie pod przewodnictwem pana Ernesta mogli zobaczyć stadion od kulis. Dla opiekunów i młodzieży była to niesamowita podróż w czasie przez historię pieniądza, bankowości, giełdy – cały świat finansów…

Miesiąc Przedsiębiorczości realizowaliśmy już po raz jedenasty /początkowo był to Dzień Przedsiębiorczości, potem Tydzień, a obecnie Miesiąc/ i co roku realizacja projektu uzyskuje bardzo pozytywną opinię społeczności szkolnej oraz lokalnego świata biznesu.