Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Plan działań realizowanych w trakcie Miesiąca Przedsiębiorczości 2019