Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Podsumowanie Miesiąca Przedsiębiorczości

„Miesiąc Przedsiębiorczości” to projekt realizowany na Wzgórzu poprzez Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji działające w naszej szkole. Tegoroczna edycja projektu miała miejsce od 10.11.2014, a zakończyła się 12.12.2014. Głównym celem projektu było umocnienie w uczniach postaw aktywnych i przedsiębiorczych. Służyć temu miały szkolenia, konkursy i spotkania z pracodawcami.

Najobszerniejszym punktem projektu były szkolenia. Łącznie przeprowadzono ich 13 i objęły grupę 630 uczniów. Część zajęć przygotowywała uczniów do konkursów i była prowadzona przez nauczycieli. Było także sporo szkoleń prowadzonych przez ekspertów, np. „Reklama w praktyce” czy też „Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych”. Swoją wiedzą dzielili się także praktycy przedstawiający swoje doświadczenie zawodowe, np. podczas szkolenia „Jak rozpocząć działalność gospodarczą? Funkcjonowanie biura rachunkowego” lub „Funkcjonowanie kont studenckich i kredyty studenckie”. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą także praw konsumenta, podatku dochodowego, systemu podatkowego w Polsce, konta osobistego oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Dużą popularnością cieszyły się symulacyjne rozmowy kwalifikacyjne. Ogólnie wzięło w nich udział 75 uczniów. Rozmowy te przeprowadzali właściciele 12 lokalnych przedsiębiorstw lub ich pracownicy, którzy zechcieli poświęcić uczniom swój czas. Wśród nich znalazły się takie firmy i instytucje jak Alkor, PZU, Starostwo Powiatowe, Mestwin, Bank Millenium, Lakeside, Biuro Rachunkowe Chistowski, Biuro Rachunkowe BILANS, Przedszkole Sióstr Miłosierdzia, firma transportowa WI-Wa oraz PAMA. Każda osoba prowadząca taką rozmowę wybierała z grupy uczniów swojego potencjalnego pracownika /ucznia, który najlepiej wypadł podczas rozmowy.

W ramach tego projektu odbyło się kilka konkursów mających na celu zapoznanie uczniów z gospodarką w regionie oraz pokazanie zastosowania wiedzy zdobytej w szkole w kontekście zawodowym. Większość konkursów poprzedzona była eliminacjami klasowymi.

Dzięki konkursowi „Przedsiębiorstwa Powiatu Kartuskiego” uczniowie klas pierwszych zapoznali się z firmami prowadzonymi przez lokalnych przedsiębiorców. Finał konkursu odbył się 9 grudnia. Wzięło w nim udział 19 uczniów którzy przygotowali prezentacje multimedialne o 3 wybranych przez siebie przedsiębiorstwach. W jury zasiadali nauczyciele uczący w naszej szkole. I miejsce zajął Piotr Dawidowski, II miejsce Agnieszka Kobiela a III Karolina Sierocka.

„Gospodarka Powiatu Kartuskiego” to konkurs przeznaczony dla uczniów klas drugich. W tym konkursie należało także przygotować prezentację ale dotyczącą wybranej gałęzi gospodarki która jest ważna dla naszego regionu. Konkurs odbył się 2 grudnia i uczestniczyło w nim 6 finalistów. Laureatami zostali: I miejsce Magdalena Gackowska, II miejsce Agata Rożyńska a III miejsce Agata Czaja.

Przyszli przedsiębiorcy mogli także spróbować swoich sił przygotowując biznes plan i prezentacje dla działalności którą chcieliby w przyszłości założyć. Ich pomysły ocenione zostały w powiatowym konkursie „Złotówka na start” poprzez zasiadających w jury lokalnych przedsiębiorców. Konkurs odbył się 11 grudnia i wystąpiło w nim 17 finalistów którzy mieli możliwość przedstawienia swoich koncepcji na założenie firmy. Najlepsze okazały się Karolina Klajna i Magdalena Somionka. Drugie miejsce należało do Pauliny Grzenkowicz i Natalii Hirsz. Trzecie miejsce zajęły Marta Szymichowska i Weronika Wiercińska.

Uczniowie mieli także sposobność sprawdzenia swoich umiejętności językowych w kontekście organizacji pracy oraz życia prywatnego. Odbyły się 2 konkursu w języku angielskim. Pierwszy konkurs przeznaczony był dla uczniów z różnych klas i wzięło w nim udział 58 uczniów. Ich zadaniem było napisanie w ciągu 60 minut trzech tekstów w języku angielskim: list motywacyjny, zaproszenie na spotkanie oraz notatkę do kolegi z pracy z prośba o pomoc w wykonaniu zadania. Laureaci konkursu „Redagowanie pism służbowych w języku angielskim” to: I miejsce Nikodem Baranowski, II miejsce Agata Szreder a III miejsce Anna Trowska.

Konkurs „Język angielski w pracy” odbył się 5 grudnia 2014. Do konkursu przystąpili najlepsi uczniowie klas maturalnych wyłonieni w eliminacjach klasowych po przeprowadzonych w klasach szkoleniach. Uczestnicy losowali 2 z 5 przepracowanych scenek i prezentowali je przed komisją. Scenki dotyczyły rozmowy kwalifikacyjnej, zakładania konta w banku, wynajmowania mieszkania, wizyty u lekarza a także składania reklamacji w sklepie. Uczniowie wykonywali zadania w parach. Zwycięzcami okazali się Łukasz Formela i Patryk Cyman. Drugie miejsce zajęły Patrycja Bielska i Klaudia Pozorska. III miejsca uzyskali indywidualnie Joanna Piwka oraz Szymon Subkowski.

Zorganizowany został także konkurs „Finanse w Matematyce” w którym uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności rachunkowo-matematyczne w zadaniach o kontekście finansowym. Konkurs przeznaczony był dla klas maturalnych. Do konkursu który odbył się 12 grudnia przystąpiły 4 osobowe grupy z każdej klasy, wyłonione w eliminacjach klasowych. Najlepsi uczniowie indywidualnie to: I miejsce Bożena Formella, II miejsce Ewa Kostuch i Michalina Formela, III miejsce Dawid Jereczek i Kinga Cymerman. W klasyfikacji grupowej najlepsza okazała się drużyna w składzie: Paulina Bronk, Kinga Cymerman, Krzysztof Górny i Barbara Hinca. Drugą pozycję zajęła drużyna: Ewelina Tarasiewicz, Paweł Cirocki, Krzysztof Piwowarski oraz Żaneta Mielewczyk. Na trzecim miejscu uklasyfikowała się grupa: Bożena Formella, Michalina Formela, Paweł Makurat i Nikodem Miotke.

Uczniowie naszej szkoły mieli także możliwość spotkania się z absolwentami naszej szkoły którzy odnieśli sukces zawodowy w czasie „Dnia Kariery” .

Działania podjęte w czasie „Miesiąca Przedsiębiorczości” zostały pozytywnie ocenione przez uczniów. Aż 97% ankietowanych uczniów uznało je za bardzo przydatne a 90% uznało że dzięki nim lepiej poznało rodzimy rynek pracy.