Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Podsumowanie Miesiąca Przedsiębiorczości

Prezentacja nt. Miesiąca Przedsiębiorczości: