Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Podsumowanie projektu

Stowarzyszenia dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach realizował projekt „Moja pasja moim sukcesem” w ramach, którego odbył się szkolny konkurs „Talenty ze Wzgórza”.

W konkursie wzięło udział 29 uczniów z różnych klas z naszej szkoły. Celem konkursu było wyłonienie uczniów mających różne talenty. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w warsztatach ze specjalistami z różnych dziedzin, będą to warsztaty: plastyczne, wokalne, fotograficzne i aktorskie. Ponadto w ramach realizacji projektu został zorganizowany wyjazd do Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku.

Wyniki konkursu:
Kategoria wokal:
I miejsce – Karolina Naczk – kl. III TOR. Julia Steinka z kl. III TOR, i Miłosz Brylowski z kl. II TOR – gra na organkach
II miejsce – Antonina Król z kl. I LO d

Kategoria rysunek:
I miejsce Natalia Wolska – kl. II TOR
II miejsce – Agata Wilkowska – kl. II TOR
III miejsce – Łukasz Koszałka – kl. III TOI
III miejsce – Milena Walkusz – kl. II TOR

Kategoria fotografia:
I miejsce Ewelina Pupacz – kl. I TE
II miejsce – Angelika Marszałkowska – kl. II TOR

Kategoria inne (m.in. aktorskie):
Piotr Klasa – kl. I TI
Milena Walkusz – kl. II TOR
Anna Mikielewicz – kl. II TOR
Kabaret – Daria Belgrau – II TOR
Justyna Konkol – kl. II TOR