Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Podsumowanie X Miesiąca Przedsiębiorczości

Szkoła na Wzgórzu po raz dziesiąty zrealizowała projekt „Miesiąc Przedsiębiorczości w ZSZiO w Kartuzach” współfinansowany przez Narodowy Bank Polski oraz lokalnych przedsiębiorców.

Celem projektu jest m.in. zwiększenie poziomu wiedzy oraz kształtowanie u młodzieży postaw przedsiębiorczych poprzez umożliwienie uczniom bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem biznesu i fachowcami ze środowiska finansowego, poznanie rodzimego rynku pracy, przygotowania ich do wejścia na rynek pracy, pomoc w zaplanowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, zachęcenie młodzieży do związania swojej przyszłości zawodowej z rodzinną miejscowością i wykorzystywania własnych zasobów w różnych branżach.

 

W ramach projektu uczniowie mieli możliwość wziąć udział w ciekawych szkoleniach prowadzonych przez przedstawicieli banków, lokalnych przedsiębiorców, nauczycieli przedmiotów zawodowych, doradcę zawodowego a także pracownika Uniwersytetu Gdańskiego. Uczniowie najmłodszych klas zgłębili tematykę systemu podatkowego w Polsce oraz nauczyli się planować budżet domowy przy wykorzystaniu konta bankowego. Uczniowie klasy handlowej oraz klasy zawodowej o profilu sprzedawcy wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez praktyka zawodowego – specjalisty ds. sprzedaży detalicznej, który przygotuje ich do sprawdzenia się w roli nowoczesnego sprzedawcy. Młodzież starszych klas dowiedziała się m.in. jak założyć własną działalność gospodarczą oraz jak funkcjonuje Giełda Papierów Wartościowych. Maturzyści wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego, pomagających w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz  mieli okazję poznać szczegóły zakładania kont bankowych i zaciągania kredytów studenckich.

Szkoła na Wzgórzu proponuje także uczniom bezpośredni udział w różnego rodzaju aktywnościach, m.in. w symulacyjnych rozmowach kwalifikacyjnych. Uczniowie mogli wykorzystać wiedzę zdobytą podczas warsztatów przygotowujących do takiej rozmowy i spróbować swoich sił na pierwszej w życiu rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej przez zaproszonych przedsiębiorców lokalnego świata biznesu oraz native speakera języka angielskiego. W konkursie „Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim” prowadzona przez native speakera. najlepiej wypadły:
• I miejsce – Natalia Grotha
• II miejsce – Grzegorz Byczkowski
• III miejsce – Natalia Benkowska

Równie wielkim zainteresowaniem cieszy się powiatowy konkurs „Złotówka na Start”, do udziału w którym zapraszane są wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu kartuskiego. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pomysłu na działalność gospodarczą na terenie powiatu kartuskiego. Ocenie podlega sposób prezentacji, pomysłowość oraz realność pomysłu, a w komisji konkursowej zasiadają przedstawiciele lokalnego biznesu. W rezultacie:
• I miejsce zajęły – Klaudia Baranowska i Krystyna Fetisowa, które zaproponowały otwarcie firmy „Presentville”,
• II miejsce – Krystian Brylowski i Marcin Szreder  za przedsiębiorstwo „SiadaArt”,
• III miejsce – Marta Goluch i Krystian Plichta za wydawnictwo „Art Press sp. z o.o.”

Wyróżnienie otrzymały Weronika Plichta i Martyna Felskowa za przedsiębiorstwo „BIOBEAUTE”.

Uczniowie chętnie biorą też udział w konkursie „Finanse w matematyce”, który poprzedzony jest warsztatami o tematyce lokat bankowych i kredytów, obliczania podatków oraz rat kredytowych i wartości lokat bankowych w różnych wariantach. Wyniki konkursu:
Indywidualnie:
• I miejsce – Dagmara Damps
• II miejsce – Kinga Benkowska
• III miejsce – Natalia Grotha
Zespołowo:
• I miejsce: klasa III LO c
• II miejsce: klasa IV TI
• III miejsce: klasa IV TE

Klasy pierwsze spróbowały swoich sił w konkursie „Przedsiębiorstwa powiatu kartuskiego”. Zadaniem uczniów w tym konkursie jest przedstawienie w formie prezentacji multimedialnej lub broszury wybranych przez nich przedsiębiorstw z powiatu kartuskiego. W tym konkursie
• I miejsce zajęła  Marcelina Domaszk
• II miejsce –  Natalia Neumiler
• III miejsce – Paulina Janzen
Wyróżnienie: Agnieszka Bronk

Uczniowie klas ekonomicznych mieli okazję wziąć udział w wyjazdowych warsztatach nt. „Pieniądz w banku” prowadzonych przez pracowników Centrum Pieniądza w Warszawie.