Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Projekt {lovelace} w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii

W szkołach podstawowych na terenie powiatu kartuskiego odbywają się warsztaty projektu
{lovelace} w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
Przez ostatnie dwa tygodnie na terenie powiatu kartuskiego uczniowie z Technikum nr 2 w
Kartuzach (Eryk Marszałkowski, Julia Plichta, Paweł Stenzel) przeprowadzali zajęcia z
programowania w szkołach podstawowych oraz średnich. Wzięło w nich udział prawie 600
osób.
Warsztaty składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Na pierwszej z nich
uczestnicy mogą się dowiedzieć co to jest Arduino, jak z niego korzystać oraz w jaki sposób
napisać swój własny program. Na kolejnej części uczniowie mają możliwość przetestować
świeżo nabytą wiedzę w praktyce pod okiem organizatorów projektu.
Tegoroczna edycja projektu społecznego {lovelace} dobiegła końca. Jednak możliwe, że to
nie koniec ich działań. – podkreśla opiekun projektu p. Iwona Cyrocka.

Zespół {lovelace}