Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Stypendia socjalne 2013

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Wniosek o stypendium