Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Szkolenie z pracownikiem UG