Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Szkolny Konkurs Przedsiębiorstwa Powiatu Kartuskiego w ramach Miesiąca Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach po raz kolejny realizuje projekt Miesiąc Przedsiębiorczości współfinansowany przez Narodowy Bank Polski. W tym roku projekt trwa od 11 stycznia do 12 lutego 2016 roku. Celem projektu jest umacnianie w uczniach postaw przedsiębiorczych, zapoznanie ich z środowiskiem lokalnego biznesu, poznanie rodzimego rynku pracy, a także przygotowanie uczniów do aktywnego wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły.

W ramach projektu odbył się konkurs „Przedsiębiorstwa Powiatu Kartuskiego” skierowany do uczniów klas I licealnych i technikalnych mających na celu zwiększenie wiedzy uczniów o gospodarce naszego regionu oraz pokazanie zastosowania wiedzy zdobytej w szkole w kontekście zawodowym. Większość konkursów poprzedzona była eliminacjami klasowymi. Dzięki konkursowi uczniowie klas pierwszych zapoznali się z firmami prowadzonymi przez lokalnych przedsiębiorców. Finał konkursu odbył się 28 stycznia. Wzięło w nim udział 14 uczniów, którzy przygotowali prezentacje multimedialne oraz foldery o 3 wybranych przez siebie przedsiębiorstwach. Zdaniem jury uczniowie przedstawiali swoje prace z dużym zaangażowaniem, a ponadto wykazali się ogromną pomysłowością w realizacji swoich prac. Wyniki konkursu będą znane podczas podsumowania Miesiąca Przedsiębiorczości 10 lutego 2016.