Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Wyniki konkursu ABC Młodego Ekonomisty 2014

W dniu 5 czerwca 2014 odbył się w ZSZiO w Kartuzach finał V Powiatowego Konkursu ABC MŁODEGO EKONOMISTY zorganizowany przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach. W finale tego konkursu uczestniczyli uczniowie, którzy zakwalifikowali się w wyniku szkolnych eliminacji. W rezultacie uczestniczyło 59 uczniów z 12 szkół gimnazjalnych powiatu kartuskiego tj. z: Kamienicy Szlacheckiej, Gimnazjum 2 z Kartuz, z Klukowej Huty, Goręczyna, Gołubia, Stężycy, Sulęczyna, Szymbarku, Sierakowic, Somonina, Przodkowa oraz Żukowa.

Test finałowy składał się z 50 pytań obejmujących zagadnienia związane z ekonomią, finansami i przedsiębiorczością.

W klasyfikacji indywidualnej najlepsze wyniki uzyskali:

Lp.

Imię i nazwisko uczestnika

Gimnazjum

1

Szymon Bucior

Kamienica Szlachecka

2

Kornelia Lis

Żukowo

3

Joanna Mielewczyk

Sulęczyno

 

W klasyfikacji zespołowej:

I miejsce – Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej

II miejsce – Gimnazjum w Sulęczynie

III miejsce – Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie

Bardzo dziękujemy podmiotom finansującym nagrody: Powiatowi Kartuskiemu, firmie Nasz Dach ze Stężycy, firmie Frankopol z Kartuz, firmie Wodkan z Kartuz, firmie Boterm z Łapalic oraz firmie Dromos z Kartuz za wsparcie, dzięki, którym możliwa była organizacja tego konkursu oraz zakup bardzo atrakcyjnych nagród.