Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Wywiady z Jerzym Stachurskim, Eugeniuszem Pryczkowskim oraz Józefem Klasą

Wywiady z Jerzym Stachurskim, Eugeniuszem Pryczkowskim oraz Józefem Klasą

Przeprowadziliśmy wywiad z: Jerzym Stachurskim – dyrektorem Zespołu Szkół w Czeczewie, Eugeniuszem Pryczkowskim – zajmującym się dziennikarstwem, językiem kaszubskim, twórczością literacką i wieloma innymi dziedzinami oraz Józefem Klasą – emerytowanym nauczycielem szkoły w Załakowie

Jerzy Stachurski – dyrektor Zespołu Szkół w Czeczewie, poza pracą pedagogiczną zajmuję się twórczością muzyczną i poetycką. Rozmowę z nim przeprowadziły: Brygida Philipp, Angelika Kreft, Natalia Jereczek, Patrycja Cichosz i Marlena Hinca.

             Pan Stachurski, dzięki swojej twórczości literackiej oraz jako kompozytora  muzyki teatralnej jest laureatem wielu nagród. Jak nam powiedział : „..każdy człowiek ma swoją misję w życiu, którą chce w jak najlepszy sposób wypełnić.”

            Natomiast przyszłość regionu wg niego, kształtuje się następująco: „ Kaszuby to miejsce szczególne dla rozwoju gospodarki, nauki, kultury, turystyki. Istniejący potencjał, wsparty twórczą wizją kolejnych pokoleń mieszkańców tego regionu może wzmocnić jego atrakcyjność wobec innych regionów Polski ale i Europy.”

            Jeżeli natomiast chodzi o kulturę kaszubską to: „Kultura jest jak rzeka, dopóki będą nowe źródła, które ją wspierają, będzie żyła…

Trzeba zatem wspierać każde źródło z którego rodzi się ożywczy nurt tej rzeki.

Naszym gościem był pan Eugeniusz Pryczkowski

– opowiedział nam o swojej ścieżce kariery i o tym jak wielki wpływ na kolejne etapy jego życia miała nasza mała ojczyzna – Kaszuby.  Pan Pryczkowski jest postacią bardzo silnie związaną z regionem, a jego działalność jest wszechstronna można by rzec. Zajmuje się dziennikarstwem, językiem kaszubskim, twórczością literacką i wieloma innymi dziedzinami.

 Wywiad przeprowadziły Joanna, Paulina, Aneta, Amelia i Aneta

 

 Dawid Mielewczyk, Jacek Wenta, Krystyna Gneba i Paulina Bronk

– postanowili poznać Kaszuby, słuchając wspomnień pana Józefa Klasy, emerytowanego nauczyciela szkoły w Załakowie. Uznali bowiem, że jest to postać bardzo charakterystyczna, znająca wiele ciekawostek a i sama jego działalność zasługuje na uwagę.