Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

ŻYCIE przez duże Ż

Celem tego projektu jest wyrównywanie szans młodzieży wiejskiej i małomiasteczkowej. Dzięki naszym działaniom młodzi ludzie mogą dostrzec możliwości wyjścia z zaściankowości, mogą otworzyć się na „wielki świat i kulturę”. Projekt skierowany jest przede wszystkim do młodzieży zdolnej, ale niepewnej swojej wiedzy i możliwości samorealizacji oraz do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Chcemy aby uczestnicy projektu poznali możliwości działania, zaistnienia na rynku pracy, a także żeby zobaczyli, zasmakowali innego życia niż to, które często jest wpisane w obraz ich wsi – miejsce spotkań – przystanek autobusowy, rozrywka – dyskoteka, festyn itp. Projekt ma ich pobudzić do działania, do chęci wprowadzenia zmian w swoim życiu. Często osoby zdolne, pracowite są nieśmiałe, zahukane mało przebojowe i po ukończeniu szkoły giną w tłumie, nie rozwijają się.

Dzięki projektowi „Życie przez duże Ż” mamy nadzieję, że uczestnicy odnajdą kilka wskazówek, które im pomogą w dalszej karierze zawodowej jak i społecznej.

Po pierwsze, młodzież w trakcie obozu naukowego w Krynicy Morskiej na jednych
z zajęć uczyła się dobrego zachowania przy stole oraz poznawała tajniki bon tonu towarzyskiego. Kolejny krok dla uczestników to warsztaty ze stylistką i wizażystką, czyli jak cię widzą… Młodzież poznając podstawowe zagadnienia nabywa pewności siebie, wie jak zachować się w konkretnej sytuacji oraz umie dopasować wygląd do sytuacji. Już niedługo kolejne działania, a nawet małe „sprawdziany”…

mmk