Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Zadania do pobrania

Zadania do konkursu „Finanse w Matematyce” do pobrania: