Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Zarząd

Jesteśmy przyjaciółmi, nauczycielami i pedagogami współpracującymi w Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących, na Wzgórzu Wolności, w Kartuzach.

Jako Zarząd ustalamy plan pracy na każdy rok szkolny oraz kierujemy działalnością Stowarzyszenia. Bardzo ważne dla nas jest zaufanie jakim darzą nas uczniowie oraz darczyńcy dlatego w ramach naszej działalności czuwamy nad wszystkimi projektami edukacyjnymi, akcjami charytatywny7mi, zabawami edukacyjnymi oraz oferujemy pomoc materialną dla najbardziej potrzebującej młodzieży. 

Prezes

Wiceprezes

Renata Rybakowska

Sekretarz

Joanna Stencel

Skarbnik

Marlena Meisner-Kwiatkowska

Członek zarządu

Iwona Cyrocka