Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Warsztaty pt. „Profilaktyka – HIV – AIDS – Młodzież”

W okresie od 26 do 30 września 2018r. odbyły się warsztaty pt. „Profilaktyka- HIV- AIDS- Młodzież” dla uczniów kl. III TOR, II TOR, II TH, III TH, II LO”C” i III TI.
Program zajęć profilaktycznych miał na celu dotarcie do jak największej liczby uczniów z informacją o zagrożeniach jakie niesie ze sobą uzależnienie oraz zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie możliwości zakażenia się HIV. Warsztaty prowadzone były przez instruktora/specjalistę terapii uzależnień z Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku pana mgr Adama Hęćko.
Młodzież oceniła zajęcia bardzo pozytywnie stwierdzając, że wniosły one wiele cennych informacji i wiadomości dotyczących zachowań  ryzykownych.