Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

Wyjazd do Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku

Na początku grudnia w ramach realizacji projektu „Dobry Start Droga do Kariery” udaliśmy się z młodzieżą do Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku.

Tam młodzież wzięła udział w warsztatach, które miały na celu dobrze przygotować do poszukiwania pracy oraz promowania własnego wizerunku poprzez świadomość własnych mocnych stron. Mieli także możliwość pracy w grupach tzw. pracy zespołowej, która dała nam do zrozumienia, że jest to jeden z podstawowych czynników, które są bardzo ważne w szukaniu pracy. Warsztaty pomogły młodzieży w rozpoznawaniu swoich dominujących talentów. Znając swoje talenty, będą w stanie dokonywać właściwych wyborów i efektywnie projektować swoją przyszłość zawodową.

Organizatorzy p. I. Cyrocka, J. Stencel dziękują wszystkim uczestnikom.