Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Kartuzach

XV Miesiąc Przedsiębiorczości w ZSZiO w Kartuzach

Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach już po raz piętnasty realizuje projekt Miesiąca Przedsiębiorczości współfinansowany przez Narodowy Bank Polski. W tym roku projekt rozpoczął się 1 marca i potrwa aż do końca kwietnia. Celem projektu jest umacnianie w uczniach postaw przedsiębiorczych, zapoznanie ich z środowiskiem lokalnego biznesu, poznanie rodzimego rynku pracy, a także przygotowanie uczniów do aktywnego wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły.

Miesiąc Przedsiębiorczości to świetny czas, w którym uczniowie mogą zgłębić wiedzę na tematy przedsiębiorczości, rozwijając umiejętności biznesowe i kreatywne oraz eksperymentować z pomysłami na własne projekty. Już w najbliższy wtorek uczniowie młodszych klas będą mogli konkurować ze sobą w konkursie Przedsiębiorstwa Powiatu Kartuskiego, a kolejnego dnia odbędzie się etap szkolny powiatowego konkursu: Złoty na Start, w ramach którego uczniowie prezentują pomysły na własny biznes. Przed nami także warsztaty na temat:

 – Sposobów inwestowania zgormadzonego kapitału

 – Palnowania budżetu domowego przy wykorzystaniu osobistego konta internetowego

 – Funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych oraz sysyemu bankowego w Polsce

– Wynagordzenia

– Pieniądz